PROGRAMY KOMPUTEROWE DO NAUKI ANGIELSKIEGO


Poniżej przedstawiamy programy do nauki angielskiego, dostępne obecnie na polskim rynku. Pięć według nas najlepszych, w tym jeden słownik, oznaczonych jest wykrzyknikiem. Trzeba jednak pamiętać, że nawet najlepszy program może służyć jedynie jako dodatek do prawdziwego kursu czy podręcznika, a nie ich ekwiwalent. Niezbędne przy korzystaniu z prawie wszystkich są karta dźwiękowa i głośniki (lub słuchawki), gdyż programy te oferują funkcje nagrywania i odtwarzania głosu lektora i użytkownika. Przydatny więc również będzie mikrofon, najlepiej zintegrowany ze słuchawkami. Dobra karta graficzna do wyświetlania obrazków o rozdzielczości 800 x 600 pikseli oraz 64000 kolorów oraz szybki napęd CD-ROM i odpowiednio szybki komputer to przeważnie kolejny wymóg. Coraz częściej też narzędziami do komputerowej nauki stają się urządzenia umożliwiające dostęp do internetu, jak modem i karta sieciowa.

Programy są przedstawiane w kolejności alfabetycznej. W stopce pod każdym z nich podany jest producent (również jego strona www) oraz cena. W drugiej części przeglądu (na osobnej stronie) prezentujemy programy dla dzieci, w trzeciej tzw. programy dla kolekcjonerów (rozprowadzane w odcinkach w kioskach), multimedialne słowniki językowe oraz aplikacje służące do tłumaczenia tekstów tj.  translatory. Opis poszukiwanego programu można znaleźć korzystając z alfabetycznego indeksu po prawej stronie.

Jak poznać czy dany program jest dobry i rzeczywiście pomoże nam w nauce języka? Kilka praktycznych wskazówek znajdziesz na stronie: Kryteria Oceny Programów do Nauki Angielskiego. Należy też zastanowić się czemu ma służyć poszukiwany przez nas program, gdyż te dzielą się na:


Angielski, niemiecki w pigułce

Angielski, niemiecki w pigułce jest multimedialnym programem komputerowym służącym do nauki języka angielskiego i niemieckiego. Przeznaczony jest dla osób, które się ich uczą oraz dla wszystkich, którzy przygotowują się do wyjazdu do kraju w którym mówi się w tytułowych językach. "Angielski, niemiecki... " łączy w sobie cechy programów językowych z serii "Profesor..." oraz angielskiego dla dzieci "Siedmiu diamentów". Program jest doskonałym repetytorium leksykalno-gramatycznym, gdyż umieszczone w nim zwroty i zdania należą do najczęściej stosowanych przez Anglików (Niemców), natomiast omówione zagadnienia gramatyczne są bezwzględnie konieczne do prawidłowego posługiwania się językiem angielskim (niemieckim). Program składa się z dwóch niezależnych części - angielskiej i niemieckiej. Materiał w nich podzielono na 14 grup tematycznych (np. "Pieniądze, bank", "Zakupy", "Teatr kino, muzeum", "Hobby") i podręcznik gramatyki. W każdej z grup użytkownik uczy się języka korzystając z: "Dialogów", "Prezentacji", "Ćwiczeń na słówkach i zdaniach", "Krzyżówek", "Rozumienia ze słuchu". Dialogi są adresowane do tych, którzy chcą mieć kontakt z żywym, funkcjonalnym językiem. W każdej grupie znajduje się przynajmniej jedna konwersacja. Są to najbardziej potrzebne w różnych sytuacjach dialogi, np.: wymiana waluty, u lekarza, na zakupach, w teatrze. Użytkownik, dzięki wykorzystaniu opcji włączania i wyłączania oryginalnego tekstu oraz widocznych tłumaczeń może się uczyć gotowych do wykorzystania fraz na kilka sposobów: czytać fragmenty, tłumaczyć z widocznego polskiego tłumaczenia i przede wszystkim uczyć się na pamięć. Specjalnie dla początkujących i wzrokowców, ale także wszystkich lubiących zabawną grafikę, przygotowano kilkadziesiąt pełnoekranowych prezentacji. Podpisy pod rysunkami są po angielsku (niemiecku), ale po najechaniu kursorem na słówko pojawia się w "dymku" polskie tłumaczenie, a po kliknięciu wymowa. Możliwe jest wykonywanie ćwiczeń: rozpoznawanie, dopasowywanie i wpisywanie słowa w widoczne okienko. W "Angielskim, niemieckim w pigułce" ucząc się słownictwa uczeń równomiernie kształci wszystkie cztery umiejętności językowe. Pierwszy polecany typ ćwiczenia, to rozpoznawanie ze słuchu: użytkownik słyszy angielskie (niemieckie) słowo (zwrot) i ma zadanie wskazać, które z czterech prezentowanych słów odpowiada temu, co mówi lektor. Następnie przychodzi czas na nieco trudniejsze ćwiczenie - rozumienie tekstu. Słysząc i widząc obce słowo, uczeń wybiera jedno z czterech tłumaczeń. Dalej użytkownik uczy się rozumienia ze słuchu - słysząc słowo po angielsku (niemiecku) musi w myślach znaleźć odpowiednik obcego słowa nacisnąć przycisk "sprawdź", a następnie "umiem" albo "nie umiem". Wybór tłumaczenia - na ekranie widoczne jest polskie słowo, do którego trzeba dopasować jedno z widocznych obcych znaczeń. Dyktando i wpisywanie uczą pisania. W dyktandzie, należy wpisać usłyszane słowo, a we wpisywaniu - wpisać angielski (niemiecki) odpowiednik polskiego słowa. Ostatnie ćwiczenie to ćwiczenie wymowy, opcja przeznaczona dla pragnących doskonalić właściwe akcentowanie i intonację przez nagrywanie własnych wypowiedzi i porównywanie ich z wymową lektora. W nauce zdań zastosowano troszkę inny schemat nauki - użytkownik może ćwiczyć albo tłumaczenie z polskiego na obcy i na odwrót albo prawidłową wymowę. W każdej grupie tematycznej znajduje się przynajmniej kilka takich zwrotów. W krzyżówkach należy wpisać odpowiadające polskim słowom - angielskie (niemieckie). Rozumienie ze słuchu, to ćwiczenie sprawdzające na praktycznych przykładach umiejętność rozumienia mówionych po angielsku (niemiecku) zdań. Po usłyszeniu wypowiedzi, należy wskazać jeden odpowiadający jej rysunek. Podręcznik gramatyki to zbiór najważniejszych zagadnień dotyczących budowy języka angielskiego i niemieckiego. Ponad 2000 słów i zwrotów oraz 1000 zdań w aplikacji posiada nagraną wymowę. Wymowa słowa prezentowana jest we wszystkich ćwiczeniach. Właśnie dzięki możliwości nagrywania i porównywania wymowy użytkownik może nie tylko nauczyć się rozumieć ze słuchu, ale także prawidłowo wymawiać wszystkie słowa. Służy temu system nagrywania własnej wymowy i porównywania jej z wymową lektora. "Angielski, niemiecki w pigułce" może być:

EDGARD Multimedia (www.edgard.com.pl), cena: 25 zł. (program można też kupić wraz z czasopismem Strefa CD w kioskach na terenie całego kraju).


Angielski dla początkujących (seria Talk Now!)

Talk Now! to seria prostych programów przeznaczony dla osób zainteresowanych szybkim opanowaniem podstaw danego języka obcego (do wyboru jest wiele języków, każdy na osobnej płycie, w tym angielski w wersji brytyjskiej i amerykańskiej). Zawiera podstawowe słowa i wyrażenia z życia codziennego oraz sprawdziany na zasadzie gier. Można poza tym nagrać własny głos i porównać z głosem lektora. Praca z programem rozpoczyna się od wpisania imienia użytkownika, z którym będą kojarzone wyniki gier i nagrody za poprawne wykonywanie ćwiczeń. W trakcie działania programu można zmienić użytkownika. Dane poprzedniego użytkownika zostaną zachowane. Również dane użytkownika zostaną zachowane po zakończeniu pracy z programem. W menu są wyróżnione opcje programu: gra sprawdzająca znajomość słownictwa, nagrody oraz główna część programu zawierająca ćwiczenia z zakresu słownictwa, wymowy (z możliwością nagrania własnego głosu). Słownictwo podzielone jest na kategorie. W każdej kategorii użytkownik może skorzystać z następujących opcji: ćwiczeń z zakresu słownictwa, ćwiczeń z zakresu wymowy oraz gier sprawdzających stopień przyswojenia określonego materiału. W ćwiczeniach z zakresu słownictwa z każdej kategorii na ekranie pojawia się słowo w języku obcym i polskie, a lektor czyta je równocześnie w języku obcym. W ćwiczeniach z zakresu wymowy z każdej kategorii lektor czyta słowo lub wyrażenie związane z pokazującą się ilustracją. Użytkownik może wysłuchać lektora i następnie nagrać swoją wypowiedź, potem odsłuchać, porównując ją z prawidłową wymową. W grze sprawdzającej stopień przyswojenia materiału z określonej kategorii użytkownik wysłuchuje zestawu słów lub zwrotów oryginalnych, a następnie wybiera spośród kilku określeń tłumaczenie polskie słowa, które czyta lektor. Gra pamięciowa sprawdzająca znajomość słownictwa, o dwóch poziomach trudności, polega na wskazaniu karty z ilustracją, na której zobrazowano wymawiane przez lektora słowo lub wyrażenie. Lektor wypowiada nazwy przedmiotów i wyrażenia równocześnie z wyświetlaniem się kart z ilustracjami. Następnie wymawia kolejno słowa, a użytkownik musi wskazać odpowiednią kartę z ilustracją. Klikając postać widoczną na ekranie, może usłyszeć określone słowo ponownie. W wersji trudniejszej gry użytkownik dodatkowo ćwiczy pamięć i spostrzegawczość, jako że karty zostają odwrócone. Słownictwo podzielone jest na kategorie. Pracując z programem, cały czas można kontrolować swoje postępy, dzięki wyświetlanej informacji o zdobytej liczbie punktów. Rozwiązując kolejne ćwiczenia zdobywa się medale i dyplomy. Z każdego miejsca programu dostępna jest pomoc ukryta pod znakiem zapytania. Program przeznaczony jest dla początkujących.

Optimus Pascal Multimedia (www.opm.pl), cena: 49 zł (płyta z jednym językiem).


Angielski dla średnio zaawansowanych (seria World Talk)

World Talk! to seria programów przeznaczony dla osób zainteresowanych doskonaleniem poszczególnych umiejętności językowych w danym języku obcym (do wyboru jest wiele języków, każdy na osobnej płycie, w tym angielski w wersji brytyjskiej i amerykańskiej). Każdy z programów multimedialnych do nauki języka z serii World Talk przeznaczony jest dla użytkowników średnio zaawansowanych. Pozwala na doskonalenie poszczególnych umiejętności językowych tak, aby płynnie mówić, opanować prawidłową wymowę, bezbłędnie rozumieć, poprawnie pisać, wzbogacić zasób słownictwa. Zawiera wiele rodzajów ćwiczeń językowych, w tym gry językowe, telewizyjny test językowy, studio nagrań, umożliwiające nagrywanie własnych wypowiedzi i porównywanie ich z wymową lektorów. Praca z programem rozpoczyna się od wpisania imienia użytkownika, z którym są kojarzone wyniki gier i nagrody za poprawne wykonywanie ćwiczeń. W trakcie działania programu można zmienić użytkownika. Dane poprzedniego użytkownika zostaną zachowane. Dane użytkownika zostaną również zachowane po zakończeniu pracy z programem. Przed rozpoczęciem pracy z programem użytkownik może sprawdzić swoją wiedzę, rozwiązując quiz. Quiz, sprawdzający znajomość słownictwa w mowie i piśmie, ma formę pojedynku dwóch graczy. Udzielając błędnej odpowiedzi, traci się szansę zdobycia punktu. Quiz składa się z wyświetlanych ilustracji oraz znajdujących się pod nimi pytań podzielonych na kategorie (przedmiot, miejsce, czynność itp.). Gracz musi wybrać poprawną odpowiedź spośród trzech proponowanych. Odpowiedzi i pytania są czytane przez lektora. Menu programu przypomina planszę do gry podzieloną na sekcje odpowiadające poszczególnym grom językowym. W menu znajdują się również: studio nagraniowe, dyktanda (ćwiczenie umiejętności pisania), telewizyjny test refleksu, opcja nagród. Gry językowe ćwiczące umiejętność rozumienia ze słuchu oraz znajomość słownictwa mają różną formę i zakres tematyczny. Jedna z gier polega na wybraniu właściwej odpowiedzi na zadanie pytanie (znajdujące się na ekranie oraz czytane przez lektora), inna - na stwierdzeniu czy wypowiedź lektora jest zgodna z ilustracją. Pozostałe gry związane są z określoną tematyką i tak: gra w kalendarz polega na dopasowaniu proponowanego elementu do miesiąca i dnia tygodnia na podstawie polecenia czytanego przez lektorów, gra planszowa sprawdza rozumienie ze słuchu i ćwiczy umiejętność wskazywania drogi, są gry ćwiczące znajomość nazw potraw i przedmiotów związanych z jedzeniem, miejsc, czynności, pogody, zwierząt, liczb itp. Użytkownik musi dopasować wypowiedź lektora do określonej ilustracji lub liczby. W studiu nagraniowym użytkownik nagrywa swoje wypowiedzi i porównuje je z wypowiedziami lektora. W sekcji ćwiczeń gramatycznych użytkownik buduje zdania z proponowanych wyrazów. Sekcja dyktando daje szansę przećwiczenia umiejętności pisania ze słuchu oraz, dzięki opcji drukuj, sprawdzenia wyniku. Użytkownik ma możliwość zatrzymania i przewinięcia tekstu oraz regulacji tempa czytania lektora. Telewizyjny test refleksu ma formę pojedynku na czas rozgrywanego pomiędzy użytkownikiem-graczem i komputerem. Celem pojedynku jest jak najszybsze wskazanie poprawnej odpowiedzi na pytanie wyświetlane pod ilustracjami. Pytania są podzielone na kategorie (przedmiot, miejsce, czynność itp.). Gracz musi wybrać poprawną odpowiedź spośród trzech proponowanych. Odpowiedzi i pytania są czytane przez lektora. Pracując z programem, użytkownik cały czas kontroluje swoje postępy, dzięki wyświetlanej informacji o zdobytej liczbie punktów. W każdej grze otrzymuje informację o tym, czy odpowiedź jest poprawna czy nie. Rozwiązując kolejne ćwiczenia zdobywa medale i dyplomy. Z każdego miejsca programu dostępna jest pomoc ukryta pod znakiem zapytania.

Optimus Pascal Multimedia (www.opm.pl), cena: 49 zł (płyta z jednym językiem).


Angielski na CD

Jest to repetytorium gramatyczne wraz z ćwiczeniami i przykładami egzaminów maturalnych i First Certificate, niestety niezbyt multimedialne (niewiele elementów urozmaicających naukę, takich jak obrazki, nagrania i filmy). Jest to w gruncie rzeczy zwykła książka, czy też zeszyt ćwiczeń, tyle że umieszczona na krążku. W programie znajduje się spora liczba testów i ćwiczeń oraz obszerny materiał teoretyczny. Niewątpliwą zaletą jest to, że program uruchamia się bezpośrednio z płyty CD-ROM oraz z reguły polskie objaśnienia. Program działa tylko z przeglądarką Internet Explorer.

Cartall (www.cartall.com.pl), cena: 49 zł.


Cross Country

Jest to kurs przeznaczony dla młodzieży, skonstruowany na podstawie książkowego kursu brytyjskiego wydawnictwa Phoenix Prentice Hall McMillan i obejmujący materiał dydaktyczny na poziomie podstawowym i średnim, podzielony na 46 lekcji i 5 podsumowań gramatycznych. Każda lekcja składa się z kilku głównych stron (w sumie jest ich ponad 200) - tematów prezentujących słownictwo, dialogi, zagadnienia gramatyczne i wymowę w formie prezentacji multimedialnych pełnych zdjęć, ilustracji, nagrań lektorów, gier, piosenek i zabawnych dialogów w formie animowanych historyjek. Cross Country zawiera taki zasób słownictwa, jaki uzyskuje się przez rok intensywnej nauki, prezentuje również wiele ciekawostek kulturowo - krajoznawczych ze Stanów Zjednoczonych. Niezależny program testuje znajomość prezentowanego w kursie słownictwa, a pracę ułatwia możliwość przetłumaczenia dowolnego tekstu po jednym kliknięciu myszką. W programie znajduje się ponadto prawie 2000 ćwiczeń utrwalających znajomość słownictwa, gramatyki, pisowni, rozumienia i wymowy. Wykorzystuje on metodę SuperMemo do przypominania i odświeżania uczącemu się wcześniej zapamiętanych informacji. Do zaprojektowania i zbudowania kursu Cross Country wykorzystano program Genius 2.0. Ten sam program w uproszczonej wersji zarządza nauką i przglądaniem materiału kursy przez użytkownika. Dodatkowo w pakiecie znajduje się pełna wersja Genius'a pozwalająca na tworzenie własnych kursów edukacyjnych i prezentacji multimedialnych.

SuperMemo World (www.supermemo.pl), cena: 146,40 zł.


English+ 2.0

Jest to multimedialny kurs języka angielskiego składający się z 10 płyt CD-ROM na trzech poziomach (3 dla początkujących - Basic, 3 dla średniozaawansowanych - Intermediaste, 4 dla zaawansowanych - Advanced; każdy z poziomów znajduje się w sprzedaży osobno i jest niezależny od pozostałych). Wszystkie poziomy z osobna pozwalają aktywnie opanować 3000 słówek, spędzić 1000 godzin nad ćwiczeniami, wziąć udział w 280 lekcjach, nagrywać i słuchać własnego głosu w dialogach interaktywnych, znaleźć się w anglojęzycznych miastach na całym świecie. Dzięki zastosowaniu multimediów w pakiecie znaleźć można krótkie filmy, audycje radiowe, rozmowy telefoniczne, szeroki wybór tekstów do czytania, animowane scenki itp. Program oferuje trzy sposoby nauki: tryb otwarty (wybieramy sprawność jezykową, którą chcemy ćwiczyć), gry przygodowe i tzw. trasy dydaktyczne (uporządkowany styl nauki). W pakiecie dla zaawansowanych znajduje się kompendium wiedzy dotyczące wszystkich struktur gramatycznych i wykaz najczęściej popełnianych błędów. Nowa wersja programu (2.0) oferuje ponadto dostęp do serwisów internetowych (w tym możliwość nawiązania znajomości z innymi użytkownikami programu w tzw. English Club) oraz system rozpoznawania ludzkiej mowy (program ocenia jak bardzo nasza wymowa imituje wymowę poprawną). Załączony przewodnik pozwala zapoznać się ze strukturą całego kursu przed jego rozpoczęciem. Minusem programu jest jego brzydka grafika i denerwująca muzyka, a także szczątkowe używanie języka polskiego. Wiele do życzenia pozostawia też metodyka nauki i nudne ćwiczenia.

Optimus Pascal Multimedia / EduSoft (www.opm.pl), cena: 89 zł. (pierwsze dwa poziomy każdy), 99 zł. (zestaw dla zaawansowanych), 277 zł. (trzy poziomy - 10 płyt).


English+ Let`s Start

English+ Let's Start (kurs podstawowy) to aplikacja opracowana z myślą o osobach pragnących poznać podstawy języka angielskiego oraz tych, którzy zamierzają uczyć się z programami z serii English+. Let's start zapoznaje użytkownika z alfabetem, uczy go prawidłowej wymowy i pisowni, liczb, dat i zwrotów związanych z płatnościami oraz prostych słów i wyrażeń przydatnych w codziennym życiu. Let's Start to program na początek przygody z językiem angielskim.

Optimus Pascal Multimedia (www.opm.pl), cena: 49 zł.


English+ One P@ck

English + One Pack to kompletny, multimedialny kurs języka angielskiego, będący udoskonaloną wersją programu English+. Składa się on z dziesięciu płyt i trzech poziomów: podstawowego (trzy płyty; podstawowe struktury gramatyczne, słownictwo z różnych bloków tematycznych, np. pierwsza randka, wyjazd za granicę, moja rodzina, trzymać złodzieja!, zrób to sam, podejmowanie gości itd.), średnio zaawansowanego (trzy płyty; bardziej skomplikowane problemy gramatyczne, blok Vocabulary ujęty zw 10 obszernych księgach tematycznych, m.in.: rodziny lat dziewięćdziesiątych, wiek komputerów, sławni i bogaci, rozrywka, zdrowie) oraz zaawansowanego (cztery płyty; przegląd wszystkich struktur gramatycznych i wykaz najczęściej popełnianych błędów). Umożliwia wszechstronne doskonalenie czterech sprawności językowych: czytania (angielscy lektorzy głośno odczytują fragmenty tekstów), pisania (przykłady pozwalają tworzyć oficjalne i prywatne listy, sprawozdania i notatki), mówienia (poprzez udział ćwiczącego w dialogach) i słuchania ze zrozumieniem (słuchanie fragmentów audycji radiowych i telewizyjnych oraz rozmów telefonicznych). Uczy żywego, codziennego języka, nawiązując do naturalnych sytuacji, w których angielski przydaje się najbardziej. Starannie opracowana szata graficzna, interaktywny charakter, urozmaicenie i duża liczba ćwiczeń (1000 godzin) są dopełnieniem licznych walorów edukacyjnych tego programu.
W programie English + zostały wykorzystane różne metody nauczania. Użytkownik może doskonalić swoje umiejętności na trzy sposoby: samodzielnie wybierając interesujące go ćwiczenia, wykorzystując przygotowany kurs, obejmujący cykl 280 lekcji oraz poszukując rozwiązania konkretnych problemów językowych.
Program posiada moduł rozpoznawania mowy, który umożliwia użytkownikowi doskonalenie angielskiej wymowy poprzez nagrywanie własnego głosu i porównanie go z głosem rodzimych użytkowników języka oraz możliwość automatycznego łączenia się z internetem, w trakcie korzystania z programu.

Pakiet English + One Pack jest dodatkowo wzbogacony o:

Optimus Pascal Multimedia (www.opm.pl), cena: 299 zł.


eTeacher 4.0

Jest to jednopłytowy kurs o przejrzystym układzie i dużym zakresie materiału, obejmującym wszystkie poziomy zaawansowania, jednak nieco monotonny. Zawiera on ponad 200 różnorodnych ćwiczeń obrazkowych i tekstowych, nagrania wymowy do wszystkich ćwiczeń i komentarzy (o łącznej długości ponad 3 godzin), wbudowany podręcznik gramatyki dostępny również jako kontekstowa pomoc do ćwiczeń gramatycznych oraz edytory do wszystkich ćwiczeń, umożliwiające rozbudowywanie programu przez użytkownika i przystosowanie go do swoich potrzeb. Istotnym plusem jest dobre rozwiązanie kwestii tłumaczenia zdań: udzielona odpowiedź porównywana jest z kilkoma możliwymi formami, przez co zwiększa się prawdopodobieństwo prawidłowej oceny. System ten wykorzystywany jest również w zadaniach dotyczących słówek - także tutaj dozwolone jest wykorzystanie słów bliskoznacznych. Dużą zaletą aplikacji jest to, że jest ona po polsku, choć możliwe jest także włączenie obsługi w j. angielskim. Do wad programu zaliczyć natomiast należy brak słownika.

NahlikSoft (www.nahliksoft.com.pl), cena: 59 zł.


EuroPlus+ Business English 2.0

Kurs ten również oparty jest na systemie EuroPlus+ i podręcznikach (Business Targets) wydawnictwa Heinemann. Od przedstawionych dotąd aplikacji różni się tylko tym tym, że zawiera słownictwo specjalistyczne (Business English) i zagadnienia związane z ekonomią i biznesem. Przeznaczony jest dla użytkowników średniozaawansowanych. Zagadnienia tematyczne poruszane w programie kursu EuroPlus+ Business English to: organizacja przedsiębiorstwa, biuro, finanse, operacje giełdowe, produkcja, marketing, reklama i promocja, sprzedaż, transport i dystrybucja, handel zagraniczny. Program kursu odpowiada 120 godzinom intensywnej nauki. Kurs składa się z 10 rozdziałów (w każdym z nich są 3 lekcje zwykłe i jedna lekcja wideo) i zawiera kilkanaście typów interaktywnych ćwiczeń, które zostały opracowane w taki sposób, aby uczący się doskonalił wszystkie sprawności językowe - czytanie, rozumienie ze słuchu, pisanie, mówienie, znajomość zasad gramatyki oraz słownictwa i zwrotów. Program kursu wzbogacony jest dialogami, scenkami z życia codziennego, filmami i tekstami do samodzielnego czytania. Aplikacja umożliwia śledzenie na bieżąco postępów w nauce dzięki:

EuroPlus+ Business English wyposażony jest w pomocnicze programy narzędziowe, skonstruowane w przejrzysty sposób i dostępne z każdego miejsca aplikacji:

- Gramatyka - to zestawienie wszystkich zagadnień gramatycznych poruszanych w rozdziałach. Do każdego tematu dołączone są przykładowe zdania z możliwością odsłuchania ich wymowy;
Słowniczek - zawiera słownictwo pogrupowane alfabetycznie i według lekcji. Do każdego hasła dołączone jest nagranie z jego wymową;
Wymowa - zawiera wizualne przedstawienie nagrań dźwiękowych. Umożliwia nagranie własnych wypowiedzi i porównanie ich z nagraniami lektorów anglojęzycznych w oparciu o graficzną reprezentację różnych parametrów głosu (graficzne przedstawienie fali dźwiękowej, intonacji głosu, częstotliwość fali dźwiękowej i spektrogram);

Nowoczesne technologie informatyczne użyte w programie to:

EuroPlus+ Business English udostępnia zarejestrowanym użytkownikom cztery serwisy internetowe, dzięki którym nauka języka jest skuteczniejsza i bardziej atrakcyjna: Nauczyciel (pozwala na wysłanie do lektora tzw. ćwiczeń nieobiektywnych, czyli wypracowań pisemnych, których program nie sprawdza; po poprawieniu przez nauczyciela są one odsyłane z powrotem do ucznia), Forum Dyskusyjne (umożliwia rozmowę i wymianę opinii, poprzez wpisywanie tekstu z klawiatury lub połączenie głosowe, z innymi użytkownikami kursu), Wiadomości (serwis informacyjny, który zawiera najnowsze wydarzenia z dziedziny ekonomii i biznesu) oraz Gry (pięć gier językowych, w których można uczestniczyć razem z innymi użytkownikami kursu z całego świata).

Young Digital Poland (www.ydp.com.pl), cena: 249 zł. (2 płyty plus płyta instalacyjna).


EuroPlus+ Flying Colours

Jest to kurs składający się z trzech płyt CD-ROM, odpowiadających trzem poziomom znajomości języka (początkujący, średniozaawansowany, zaawansowany). Można je kupować oddzielnie bądź w zestawie, jako tzw. Professional Pack. Produkt ten oparty jest na systemie EuroPlus+, podobnie jak opisany powyżej Reward, materiał językowy pochodzi zaś z książkowego kursu Flying Colours autorstwa Judy Garton-Sprenger i Simon Greenall a wydawnictwa Heinemann Publishers (Oxford) Ltd. Program zawiera bogaty materiał językowy - 450 godzin nauki na trzech poziomach (po 150 na jeden), zestaw prawie dwudziestu rodzajów ćwiczeń i testów językowych, obszerny zestaw nagrań dźwiękowych, filmów wideo, słów, zdań, dialogów, scenek rodzajowych, objaśnień gramatycznych, piosenek. Są też wspomagające programy narzędziowe, uzupełniające i poszerzające możliwości wszechstronnej nauki: słownik dźwiękowy, formy nieregularne, nauka literowania, program pozwalający na przeszukiwanie materiału z całego kursu względem wybranych zagadnień gramatycznych, językowych lub tematycznych (tzw. browser) oraz Tape Recorder - program do nauki wymowy wraz z zaawansowanymi metodami akustyczno - graficznego porównania własnych nagrań ze wzorcami.

Young Digital Poland (www.ydp.com.pl), cena: 342 zł. cały zestaw tj. trzy poziomy (lub 171 zł. za jeden poziom kupowany oddzielnie).


EuroPlus+ Reward Millennium

EuroPlus+ Reward Millennium - Interaktywny kurs języka angielskiegoNajnowsza wersja znanego kursu Euro+ Reward, do której dodano, w porównaniu z poprzednim wydaniem, słuchawki z mikrofonem, prowadzenie gier językowych z komputerem, moduł wideokonferencji oraz serwis językowy WAP. Pełny pakiet tego kursu składa się z czterech poziomów zaawansowania: Elementary, Pre-intermediate, Intermediate i Upper-intermediate, opartych o kurs brytyjskiej firmy Macmillan Heinemann English Language Teaching z Oxfordu przygotowany przez znanego autora kursów językowych Simona Greenall`a. Każdy poziom mieści się na dwóch płytach (w sumie 8 płyt), z których jedna potrzebna jest tylko podczas instalacji programu. Na każdym poziomie materiał, odpowiadający około 150 godzinom intensywnej nauki, jest podzielony na rozdziały, które są zestawem lekcji. Pierwsze trzy poziomy zawierają po osiem rozdziałów, z których każdy składa się z pięciu lekcji zwykłych, jednej wideo i jednej lekcji powtórkowej. Ostatni poziom ma nieco inną strukturę - 5 rozdziałów, w każdym z nich 4 lekcje (dłuższe niż w pozostałych poziomach), lekcja powtórkowa i lekcja wideo. Kurs jest prawdziwie multimedialny, doskonale opracowany graficznie i dźwiękowo. Oferuje ponad 600 godzin intensywnej nauki, tysiące różnorodnych ćwiczeń (podzielonych na 16 typów, które uczący się może rozwiązywać przy pomocy myszy, wpisując tekst z klawiatury lub używając własnego głosu), setki nagrań, dialogów, scenek rodzajowych, niezwykle atrakcyjne lekcje wideo oraz wiele narzędzi pomocniczych śledzących postępy w nauce, sugerujących powtórki i pozwalających na doskonalenie gramatyki, słownictwa i wymowy:

 Lektorzy kursu posługują się różnymi odmianami wymowy angielskiej, natomiast do udziału w scenkach zaproszono również przedstawicieli innych nacji. Wszystko to pozwala na rozumienie języka w praktycznie każdej sytuacji. System rozpoznawania ludzkiej mowy ViaVoice firmy IBM  pozwala na ocenienie w jakim stopniu nasza wymowa imituje wymowę poprawną (wizualne przedstawienie nagrań dźwiękowych ułatwiające trening poprawnej wymowy: intonogramy, sonogramy, wykresy trójwymiarowe) oraz zastąpienie w ćwiczeniach wpisywania słów mówieniem ich do mikrofonu. Kurs uzupełniają pomocnicze programy narzędziowe, konstruowane w przejrzysty sposób i dostępne z każdego miejsca aplikacji:

Wygodna jest też współpraca z rozbudowanym słownikem Collinsa, dostępnym osobno. Dodatkowym plusem jest możliwość dostępu do czterech serwisów internetowych, które umożliwiają: kontakt z nauczycielami w celu weryfikacji tzw. ćwiczeń nieobiektywnych, które nie mogą być automatycznie sprawdzone przez program (serwis Nauczyciel), współpracę użytkowników z całego świata (serwis Forum Dyskusyjne - dyskusja w trybie tekstowym lub głosowym), sprawdzenie aktualnych wiadomości z różnych dziedzin (serwis Wiadomości) oraz granie z uczącymi się z całego świata (serwis Gry, zawierający pięć gier językowych). Jest to jeden z najlepszych, jeśli nie najlepszy z prezentowanych tu programów do nauki angielskiego. Jego minusem jest jednak miejsce na dysku, które zajmuje (150 MB) oraz brak pomocy.

Young Digital Poland (www.ydp.com.pl, www.reward-net.com), cena: 469 zł. (wszystkie poziomy, tzw. Extra Pack), 399 zł. (3 poziomy, bez poziomu najwyższego, tzw. Professional Pack), 171 zł. (1 poziom kupowany oddzielnie).


The Executive. Język angielski w biznesie

The Executive to interaktywny, multimedialny kurs języka angielskiego dla biznesmenów - pomoc naukowa dla każdego, kto chce zdobyć lub pogłębić znajomość business English. Program obejmuje słownictwo z zakresu finansów, zasobów ludzkich, prawa, zarządzania, marketingu, spotkań biznesowych i związane z charakterystyką środowiska pracy. Program umożliwia biznesmenom wszechstronne doskonalenie czterech sprawności językowych: czytania, pisania, mówienia i słuchania ze zrozumieniem tekstów niezbędnych w życiu zawodowym. CZYTANIE obejmuje wielu różnorodnych tekstów (opowiadania, notki, listy i artykuły prasowe) i urozmaicone ćwiczenia (odgadywanie słów z kontekstu, przygotowywanie streszczeń, wyszukiwanie słów-kluczy). MÓWIENIE ćwiczy podstawowe i specjalistyczne umiejętności językowe podane w formie dialogów (pytanie o pozwolenie, dyspozycje, przeprosiny itp.). PISANIE zawiera liczne przykłady pomagające w pisaniu listów (oficjalnych i prywatnych), sprawozdań oraz wypełnianiu formularzy itp. SŁUCHANIE rozmów telefonicznych, audycji radiowych i telewizyjnych pozwala doskonalić umiejętność rozumienia tekstów mówionych. The Executive pozwala zdobyć umiejętności językowe w najdogodniejszym czasie. Ma to szczególne znaczenie dla osób, którym obowiązki zawodowe utrudniają uczestnictwo w zorganizowanych kursach językowych. Filmy wideo z autentycznymi scenkami, typowe dialogi dotyczące biznesu, artykuły i raporty z pism specjalistycznych oraz wzory listów służbowych sprawiają, że uczestnik kursu będzie czuł się swobodnie w każdej sytuacji zawodowej, w której przyjdzie mu posługiwać się angielskim.

Optimus Pascal Multimedia (www.opm.pl), cena: 129 zł.


FCE: Testy przygotowujące do egzaminu

"FCE: Testy przygotowujące do egzaminu" to kompetentnie przygotowana pomoc dla przygotowujących się do egzaminu FCE - dzięki niej nie tylko możemy podciągnąć język, ale i sprawdzić, czy już jesteśmy gotowi na godzinę zero. Program mieści się na jednym CD-ROM-ie i składa się z trzech modułów. Pierwszy zawiera testy pogrupowane tak jak na egzaminie w pięciu kategoriach: "Reading", "Writing", "Use of English", "Listening" i "Speaking". Ćwiczenia z grupy "Reading" polegają na sprawdzaniu, czy rozumiemy angielski tekst (pisany, ale i odczytywany przez lektora). "Writing" to test naszych umiejętności pisania po angielsku. "Use of English" weryfikuje znajomość zasad gramatyki. "Listening" pozwala nam stwierdzić, jak dobrze rozumiemy angielski mówiony (po wysłuchaniu nagrania wykonujemy związane z nim zadania). Ćwiczenia z działu "Speaking" na przykładach pokazują nam, jakiego rodzaju umiejętnościami będziemy musieli wykazać się przed komisją, by przekonać ją, że potrafimy płynnie mówić po angielsku. Większość ćwiczeń, podobnie jak na egzaminie, ma charakter testów wyboru. Pytania, wymagające na egzaminie wypowiedzi ustnej lub pisemnej, są w pakiecie ilustrowane prawidłowymi przykładami takich wypowiedzi. Znakomita większość ćwiczeń jest ilustrowana nagraniami lektorów. Dla urozmaicenia, w całość wkomponowano kilkadziesiąt stron prezentacyjnych zawierających żarty językowe oraz ciekawostki na temat historii i kultury Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. "FCE: TpdE" wykorzystuje system SuperMemo, który potrafi rozpoznać nasze słabe strony i sugeruje najbardziej adekwatny do poziomu wiedzy zestaw ćwiczeń. Dwa pozostałe moduły programu to symulacje egzaminów. Przechodzimy przez zadania z wymienionych powyżej działów, mając na to określony czas. Co prawda zadań jest mniej niż na egzaminie, ale czas na odpowiedzi został skrócony proporcjonalnie. Możemy więc łatwo sprawdzić, czy jesteśmy już dostatecznie sprawni, by skończyć przed dzwonkiem. Bardzo przydatny jest podprogram monitorujący na bieżąco, ile minut już poświęciliśmy na konkretne zadanie i ile czasu łącznie upłynęło od początku egzaminu. Zadania testowe oceniane są automatycznie przez program, jednak symulacje, jak np. ćwiczenia z pisania lub mówienia, trzeba oceniać samemu. Kryteria poszczególnych ocen są jasno sprecyzowane i poparte przykładami. Na podstawie obiektywnych wyników testów i własnych ocen komputer ustala końcową ocenę.

SuperMemo World (www.supermemo.pl/polska), cena: 99 zł.


Język angielski w praktyce - ćwiczenia i testy 1

Program ten jest przeznaczony dla uczniów na poziomie początkującym i średniozaawansowanym. Składa się z podręcznika gramatyki oraz 1256 ćwiczeń i testów, podzielonych na 53 grupy tematyczno - gramatyczne. W trakcie rozwiązywania ćwiczeń i testów można korzystać ze wspomnianego podręcznika gramatyki, a także odszukać znaczenie konkretnego wyrazu w specjalnym słowniku. W trakcie wykonywania ćwiczeń wyświetlane są poza tym podpowiedzi. Pod koniec kursu program oferuje rozwiązanie testu, który składa się z ćwiczeń zaproponowanych przez ucznia. Specjalny algorytm sprawdzający nabytą wiedzę precyzyjnie wskazuje zakres materiału, który powinien zostać powtórzony. Program jest dobrą pomocą dla osób które przygotowują się do egzaminów (matura, studia)

Albion (www.albion.pl), cena: 39 zł.


Kurs konwersacyjny języka angielskiego

Kurs konwersacyjny to program dla osób zainteresowanych czynnym opanowaniem języka angielskiego. Materiał dydaktyczny podzielony został na część dialogową, w której przedstawione zostały najbardziej typowe sytuacje spotykane w codziennym życiu oraz część ćwiczeniowo-testową (900 ćwiczeń, testów i dyktand), w której uczący się ma możliwość sprawdzenia i utrwalenia nabytych wiadomości. W programie szczególną uwagę zwrócono na umiejętność komunikowania się w języku anglo-amerykańskim. Dysponując mikrofonem mamy możliwość nagrania własnego głosu i porównania go z oryginałem. Program zawiera również poradnik gramatyczny oraz słownik ponad 1000 pojęć z oryginalną wymową słów. Wszystkie zapisane na płycie dialogi można wysłuchać także na typowych odtwarzaczach płyt CD. Kurs konwersacyjny jest doskonałym narzędziem dla osób wyjeżdżających za granicę. Przyda się również tym, którzy stoją przed perspektywą zdawania ustnych egzaminów z języka angielskiego.

Albion (www.albion.pl), cena: 39 zł.


LANGMaster English in Action

Seria o tym tytule, znacznie różniąca się od typowych kursów językowych, składa się z pięciu części na sześciu płytach CD - ROM, przygotowanych przez Electronic Publishing Association (EPA) we współpracy z telewizją SKY News. Każda z nich jest samodzielną i niezależną aplikacją, wykorzystującą telewizyjne wywiady i przemówienia określonej grupy ludzi (Famous Writers - znani pisarze; Businessmen, Politics - politycy i biznesmeni; Film Stars - gwiazdy filmowe; Pop Stars - gwiazdy muzyczne; The Royal Family - członkowie brytyjskiej rodziny królewskiej - na 2 płytach). Mówią oni różnym angielskim (w wersji brytyjskiej i amerykańskiej), od języka dyplomatycznego (politycy i biznesmeni), przez język literacki (pisarze) po subkulturowy slang (gwiazdy POP). Każda z aplikacji zawiera od czterech do pięciu prezentacji, jednak oparte na nich ćwiczenia (obejmujących rozumienie, czytanie i pisanie) umożliwiają dłuższą pracę z każdą częścią. Materiał dydaktyczny jest stopniowany w zależności od poziomu trudności. Szczególny nacisk położono na słuchanie i rozumienie języka. Jedna z opcji umożliwia śledzenie słów danej postaci w formie tekstowej. Można tez zatrzymać animację i powtarzać (nagrywać) poszczególne zdania. Wszystkie teksty tłumaczone są na język polski. W programie znajduje się poza tym słownik (choć niezbyt szczegółowy). English in Action nie jest samodzielnym kursem języka, dzięki któremu użytkownik nauczy się angielskiego od podstaw, nie nadaje się też do nauki gramatyki, ale stosowany jako pomoc przy kursie pozwoli znacznie szybciej osiągnąć pożądane rezultaty, zwłaszcza jeśli chodzi o umiejętność rozumienia ze słuchu. Polecany jest użytkownikom średnio zaawansowanym i zaawansowanym. Minusem jest fakt, że program komunikuje się z użytkownikiem niemal wyłącznie w j. angielskim, słaby podręcznik obsługi, niezbyt duża ilość materiału do nauki (mało ćwiczeń) i brak kontroli postępów w nauce.

DD Komputery / Dr. LANG Group (www.langmaster.pl), cena: 99 zł. za każdą z czterech części (płyt) + 149 zł. za serię The Royal Family (2 płyty) (545 zł. cały zestaw).


LANGMaster Interactive English Pack / LANGMaster Kit

Jest to zestaw trzech kursów na kolejnych poziomach zaawansowania (Beginner, Elementary, Intermediate), z których każdy składa się z czterech płyt CD - ROM (w sumie 12 płyt). Każda płyta zawiera multimedialną historię ze znanej książki (np. Sherlock Holmes A.C Doyle'a) będącej adaptacją serii Heinemann Guided Readers (wydawnictwo Heinemann ELT), podzieloną na czytane przez lektora rozdziały. Po każdym rozdziale następują dotyczące przedstawionej historii interaktywne ćwiczenia, które obejmują: czytanie, rozumienie ze słuchu, właściwą interpretację znaczeń i prawidłową wymowę wraz z pisownią. Oryginalność tego kursu polega na połączeniu procesów czytania słuchania i rozumienia, które w tradycyjnych systemach nauczania odbywają się najczęściej rozbieżnie. Głównym zadaniem aplikacji jest rozwijanie umiejętności rozumienia języka mówionego. Wszystkie zamieszczone na płytach teksty można odsłuchać, śledząc jednocześnie tekst. Program umożliwia także nagranie własnego głosu i porównanie z prawidłową wymową. Nauka języka wykorzystuje metodę RE - WISE - statystycznej analizy procesów uczenia się i zapominania już zdobytych informacji. Na tej podstawie "dozowane" są w ściśle określonych przedziałach czasu materiały do powtórzenia. Śledząc jednocześnie nasze postępy RE - WISE optymalizuje częstotliwość i zawartość ćwiczeń. Program nie jest polecany dla osób nie mających przedtem żadnego kontaktu z językiem, mogą jednak z niego korzystać - ze względu na sposób prezentacji - także młodsi użytkownicy. Aplikacja współpracuje ze słownikiem Collinsa opublikowanym na płycie CD - ROM bądź DVD, pozwala więc na odszukanie zawartego w kursie słowa i to z uwzględnieniem właściwego kontekstu. Minusem programu jest to, że język polski jest w nim używany praktycznie tylko do tłumaczenia poleceń.

Można też nabyć tzw. LANGMaster Kit - pakiet zawierający przedstawione powyżej trzy serie płyt CD (dla trzech poziomów zaawansowania), do których dodano multimedialny słownik języka angielskiego Collins Cobuild.

DD Komputery / Dr. LANG Group (www.langmaster.pl), cena: 99 zł. (jeden poziom, t.j. cztery płyty - LANGMaster Pack), 149 zł. (jeden poziom ze słownikiem Collinsa tj. LANGMaster Kit), 347 zł. (cały kurs ze słownikiem po najkorzystniejszej cenie tj. jeden zestaw Kit i dwa Pack).


LANGMaster The Heinemann TOEFL

Jest to czteroczęściowy kurs specjalistyczny dla zaawansowanych przygotowujący do egzaminu TOEFL (Test of English as a Foreign Language - test amerykański, którego zdanie jest niezbędne przy ubieganiu się o przyjęcie do większości szkół średnich i wyższych w Stanach Zjednoczonych). Program dostarczany jest na dwóch płytach CD - ROM i zawiera 7 kompletnych testów praktycznych. Po wstępnym teście sprawdzającym aktywuje się specjalne narzędzie o nazwie Intelligent Personal Planner,  proponując indywidualny układ tematów do przećwiczenia i powtórek (można też wybrać inny, według własnego uznania). Personal Planner pozwala wykryć najsłabsze elementy w znajomości języka angielskiego, dzięki czemu w dalszej nauce można skupić się przede wszystkim na nich. Na podstawie przeprowadzonych wcześniej testów sprawdzających narzędzie to pozwala ustalić przyszły program kursu, czyli wybrać taki zestaw punktów kontrolnych, który gwarantowałby przećwiczenie najsłabiej opanowanych partii materiału niezbędnego do zdania egzaminu TOEFL. Indywidualny program kursu składa się z tych samych części co prawdziwy test TOEFL (Listening Comprehension, Structure and Written Expression i Reading Comprehension), przy czym części te są uporządkowane według priorytetów (część opanowana najsłabiej jest umieszczana na pierwszym miejscu listy). Najważniejsze tematy kontrolne (z punktu widzenia ucznia) są wyróżniane kolorem czerwonym. Indywidualny program kursu można wywołać albo z głównego ekranu "Heinemann TOEFL - Kurs przygotowawczy", albo poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy i wybór odpowiedniej opcji z menu podręcznego. Korzystanie z programu jest bardzo proste: należy rozpocząć od wykonania wstępnego testu sprawdzającego kursu przygotowawczego Heinemann TOEFL. Kolejne czynności będzie sugerował i ułatwiał Asystent. Po wyborze konkretnego tematu kontrolnego programu należy najpierw zapoznać się z teorią, a następnie wykonać wszystkie ćwiczenia. Aby uniknąć trudności w realizacji programu, można po prostu naciskać przycisk GO ON i wykonywać instrukcje Asystenta. Narzędzie Personal Planner współpracuje z testami Heinemann TOEFL. Wyniki przeprowadzanych testów tego kursu powodują odpowiednie zmiany programu. Podczas trwania kursu uczestnicy są wspomagani przez wspomnianego Asystenta, który śledzi ich czynności, informuje o kolejnych zadaniach do wykonania, ocenia odpowiedzi, pomaga pracować z indywidualnym programem kursu i przedstawia czynności możliwe do wykonania w danej sytuacji. Innym narzędziem dodatkowym jest Notatnik. Ułatwia on zapisywanie i sortowanie notatek sporządzanych dla potrzeb tego kursu oraz innych kursów firmy DD KOMPUTERY. Notatnik, obejmujący również dziennik, pozwala dołączać do stron (ekranów) pochodzących z różnych aplikacji serii LANGMaster własne notatki. Notatki te mogą być sortowane i przeszukiwane według różnych kryteriów. Można je również przywoływać w określone dni. Jedyną wadą programu jest to, że opracowany został z myślą o tradycyjnym, papierowym egzaminie, podczas gdy obecnie w większości krajów TOEFL przeprowadzany jest już na komputerach i w zmodernizowanej formie (np. po każdej kolejnej odpowiedzi komputer dobiera pytanie trudniejsze od poprzedniego). Wymogi TOEFL nie przewidują sprawdzania poprawności wymowy, toteż na plycie nie znajdziemy tego rodzaju cwiczeń.

DD Komputery / Dr. LANG Group (www.langmaster.pl), cena: 199 zł.


Licealista (pakiet 4)

Seria Licealista powstała z myślą o wszystkich uczniach, którzy chcą uzyskać dobre oceny z klasówek i sprawdzianów, zdać pomyślnie egzamin dojrzałości oraz dostać się na wymarzony kierunek studiów. Seria składa się z 4 płyt, z których na czwartej znajduje się m.in. część poświęcona j. angielskiemu (oprócz niej j. francuski, geografia, historia i wos). Program służy do samodzielnej nauki najważniejszych zagadnień, dyscyplinuje w pracy (dzięki systematycznie wyznaczanym powtórkom i dostępnej statystyce wyników) oraz przede wszystkim - dzięki pytaniom testowym analogicznym do występujących na różnego rodzaju sprawdzianach i egzaminach - ułatwia ich zdanie. Do wszystkich przedmiotów dołączone zostały przystępnie napisane artykuły, które m. in. radzą jak uczyć się danego przedmiotu, jak przygotować się do ważnych egzaminów, pomagają złagodzić stres przedegzaminacyjny. W części poświęconej j. angielskiemu znaleźć można:

EDGARD Multimedia (www.licealista.pl, www.edgard.com.pl), cena: 59 zł.


MegaMix

Megamix to komplet 2 płyt CD-ROM zawierających program SuperMemo 98 i kilkaset kolekcji (baz danych - ponad 100 baz polskich, 100 baz angielskich i wiele w innych językach) stworzonych przez użytkowników i sympatyków programu. W zestawie tym umieszczono również bazy danych dystrybuowane dotąd na dyskietkach i zawarte w pakiecie SuperMemo Multilingual (m.in. podstawowe zestawy słownictwa języka angielskiego i niemieckiego z nagraniami). Zbiór baz różnych autorów zawiera wiedzę z wielu dziedzin życia. Każdy znajdzie temat, z którego będzie chciał poszerzyć i utrwalić swoje wiadomości. Ze względu na to, że MegaMix zawiera bazy autorskie prezentują one różny poziom merytoryczny. Oferta przeznaczona jest dla zarejestrowanych użytkowników SuperMemo, znających ten program i poszukujących gotowych zestawów baz wiedzy. Produkt jest dostępny tylko w sprzedaży wysyłkowej poprzez zamówienia internetowe.

SuperMemo World (www.supermemo.pl), cena:  zł.


Microsoft Encarta Interactive English Learning

Materiał językowy (American English) programu Microsoftu, mieszczący się na 1 płycie CD-ROM i przeznaczony dla użytkowników średniozaawansowanych i zaawansowanych, podzielony jest na 10 części tematycznych, a każda z nich na 4 rozdziały, te zaś na lekcje. Każda lekcja powiązana jest z jednym z 30 dostępnych w programie filmów wideo (w sumie 55 minut), w których bierze udział 25 osób mówiących po angielsku. Uczeń słucha, czyta i wykonuje różne, urozmaicone ćwiczenia (m.in. uczestniczy w dialogach, uzupełnia zdania, nagrywa własne kwestie, odpowiada na pytania). Użytkownik sam może ustalić (w procentach) liczbę poprawnych odpowiedzi wystarczających do zaliczenia ćwiczenia. Progress Tracker pokazuje na graficznym wykresie wszystkie ćwiczenia, które zostały zaliczone lub nie. Encarta IEL jest pierwszym programem wykorzystującym najnowsze technologie Microsoft: Microsoft 3D Explore oraz Microsoft Speech. Microsoft 3D Explore tworzy trójwymiarowe scenki w czasie rzeczywistym, w których program symuluje różne sytuacje życiowe z udziałem wirtualnych postaci, z którymi użytkownik może się interaktywnie komunikować. Microsoft Speech jest programem do rozpoznawania mowy wykorzystanym razem ze słownikiem. Funkcja Slow Speech umożliwia wolniejsze odtwarzanie rozmów bez obniżenia jakości dźwięku. Do programu dołączony jest również Study Planner, który pozwala ustalić użytkownikowi jego własne cele oraz zagospodarować czas, który ma się do dyspozycji na naukę. Opcja ta w określonych odstępach czasu serwuje kolejne partie materiału, zgodnie z ustaleniami ucznia. Dodatkowym plusem jest bardzo dobry podręcznik obsługi. Niestety w samym programie bardzo często brakuje objaśnień w j. polskim. Omawiana aplikacja wykorzystuje poza tym internet. Specjalny serwis internetowy (encarta.msn.com/eiel/pl) oferuje dodatkowe moduły do nauki oraz umożliwia konwersację z innymi osobami znajdującymi się w Internecie. Dodatkowo do programu dołączony jest mikrofon mocowany przy uchu do ułatwienia konwersacji. Cały program wymaga dosyć dobrego komputera.

Microsoft (www.promise.com.pl, www.microsoft.com/encarta/pl/learning), cena: 256 zł.


MULTIBEE for Travel

Jest to multimedialne narzędzie przygotowujące do podróży zagranicznej i kontaktów w języku angielskim. Zawarte w programie słowa i zwroty dotyczą większości sytuacji towarzyszących wyjazdom. Materiał podzielony jest na dziesięć grup tematycznych (np. pytanie o drogę, telefonowanie, robienie zakupów). Osobna sekcja zaznajamia z sytuacjami awaryjnymi. Przedstawione w programie zagadnienia ilustrowane są licznymi dialogami i komunikatami, które można usłyszeć w różnych miejscach publicznych. Program oferuje ponad 9 tysięcy słów nagranych przez lektorów brytyjskich, 75 minut nagrań w standardzie CD - Audio, ponad 500 fotografii oraz możliwość nagrywania własnego głosu i porównywania z wymową wzorcową. Program przeznaczony jest dla użytkowników średniozaawansowanych. W zestawie znajdują się dwie płyty CD - ROM i kaseta magnetofonowa.

Premiere Training (www.premiere.com.pl), cena: 69 zł.


The Multilevel Business English Programme

Jest to opracowany przez brytyjskie wydawnictwo Prentice Hall, interaktywny, multimedialny kurs do nauki, ćwiczenia i pogłębiania języka biznesu dla początkujących. Zawarty jest na dwóch płytach CD - ROM.

SuperMemo World / Phoenix Prentice Hall McMillan (www.supermemo.pl), cena: 390 zł.


Profesor Henry 2001

Jest to zestaw dwóch płyt kompaktowych, które można kupować osobno. Pierwsza zawiera materiał do nauki słownictwa (Profesor Henry Słownictwo, najnowsze wydanie oznaczone liczbą 2001, 9000 słów, zwrotów i idiomów), druga - gramatyki (Profesor Henry Gramatyka). Materiał językowy, podzielony na trzy poziomy trudności,  jest dobrany tak, by mogli z niego korzystać zarówno średniozaawansowani jak i początkujący. Program do nauki słownictwa - 9000 angielskich słówek i zwrotów - oferuje 14 różnych rodzajów ćwiczeń (w tym dyktando, tłumaczenie, rozumienie ze słuchu, test pojedyńczego i wielokrotnego wyboru, kojarzenie, dopasowywanie, przyporządkowanie do ilustracji itd.), możliwość ćwiczenia kowersacji oraz nagrania własnego głosu i porównanie go z wymową lektora oraz opcję specjalnego trybu odpytywania z poznanego materiału (program, wykorzystując wyniki badań nad ludzką pamięcią oraz procesami zapamiętywania i zapominania, automatycznie wyznacza terminy powtórek pojedyńczych słów i zdań), co ma optymalizować proces nauki. Można też ustawić osiem rożnych trybów intensywności nauki. W najnowszej wersji programu dodano obszerne repetytorium z gramatyki angielskiej. Przy systematycznej nauce materiał językowy aplikacji , czyli dwukrotnie więcej, niż przewiduje program w szkole średniej, można opanować w 3 - 4 miesiące. Część gramatyczna składa się z podręcznika gramatyki (ok. 5000 udźwiękowionych przykładów i zdań), ok. 900 różnorodnych ćwiczeń, słownika angielsko - polskiego (ok. 4000 haseł) oraz poradnika jak się uczyć i zdawać egzaminy. Użytkownik ma do dyspozycji dwanaście metod nauki, w tym układanie zdań, dyktando, zadawanie pytań, wybieranie odpowiedzi, zaznaczanie wszystkich prawidłowych odpowiedzi. W skład aplikacji wchodzi także moduł "Formy", zawierający tabele nieregularnych czasowników, rzeczowników niepoliczalnych i o nieregularnej liczbie mnogiej oraz tzw. phrasal verbs. W podręczniku znajdują się odnośniki do odpowiednich tabel. Każde słowo, wyrażenie lub zdanie angielskie występujące w obu częściach programu jest udźwiękowione przez lektora - rodowitego Anglika, niestety sama nauka nie jest zbyt atrakcyjna (mało materiału graficznego). Plusem jest natomiast fakt, że językiem "użytkowym" programu jest polski. Użytkownicy programu mają również do dyspozycji serwis internetowy pod nazwą Klub Profesora 2001, a w nim:

EDGARD Multimedia (www.edgard.com.pl), cena: 168 zł. (79 zł. Słownictwo, 89 zł. Gramatyka).


SuperMemo Advanced English 97

W pakiecie tym (2 płyty CD - ROM), niezbyt ciekawym pod względem graficznym,  znajduje się: program główny SuperMemo 8, podstawowe słownictwo angielskie i przykłady użycia (Basic English Audio - ok. 3000 haseł), słownictwo angielskie dla zaawansowanych (Advanced English Audio - 39 000 haseł, w tym ponad 34 000 z nagraniami lektora amerykańskiego, zgrupowanych w 250 kategoriach zawierających 80 000 tekstów całkowicie przetłumaczonych na język polski; tłumaczenia pojawiają się natychmiast po wskazaniu tekstu myszką i umożliwiają pracę z systemem nawet osobom początkującym), oraz szereg (prawie 200) baz tekstowych, dotyczących konkretnych zagadnień (np. idiomy, medycyna, biznes). Program przeznaczony jest głównie do nauki słownictwa (w wersji amerykańskiej) dla średniozaawansowanych i zaawansowanych. Posiada 3000 ćwiczeń z gramatyki oraz ćwiczenia udoskonalające wymowę, pisownię i rozumienie mowy, jest też w pełni udźwiękowiony. Zasób materiału przekracza nawet słownictwo znane lepiej wykształconym Brytyjczykom czy Amerykanom. Zastosowana metoda optymalizacji powtórek SuperMemo sprawia, że cały materiał pakietu tj. 40 000 haseł słownictwa i gramatyki może być zapamiętany w cztery lata przy dziennym nakładzie pracy wynoszącym średnio 40 minut. Program SuperMemo 8 pozwala poza tym dodawać własne informacje do systemu, modyfikować jego zawartość i zmieniać komendy interfejsu. Zawarta w pakiecie pełna wersja SuperMemo 8 umożliwia tworzenie nowych baz danych, kursów edukacyjnych i prezentacji multimedialnych. Własne systemy tworzone w SuperMemo 8 mogą wykorzystywać m.in. tekst, dźwięk, grafikę, wideo, skrypty działań.

SuperMemo World (www.supermemo.pl), cena: 199 zł.


Tell Me More

Pełny pakiet kursu francuskiej firmy AURALOG składa się z czterech poziomów (dla początkujących, średniozaawansowanych, zaawansowanych i Business English) na 8 płytach CD oraz słuchawek z mikrofonem. Główną cechą tego programu jest nowatorski system rozpoznawania mowy oraz poprawy wymowy osoby uczącej się, pozwalający na ciągłą interakcję użtkownika z komputerem. Każde wypowiedziane słowo jest szczegółowo analizowane a system przeprowadza szczegółową analizę wskazując miejsca, w których użytkownik popełnił błędy; rezultatem tej analizy są wykresy każdego wypowiedzianego zdania, które można porównać z wykresem wzorcowym. Stopień czułości modułu rozpoznawania głosu można regulować tak, aby nie zniechęcać początkujących i sukcesywnie zwiększać stawiane sobie wymagania. Interaktywne dialogi z lektorami pozwalają przeprowadzać prawdziwą rozmowę w obcym języku. Student bierze rzeczywisty udział w dialogach, odpowiadając na pytania i kierując rozwojem dalszej części rozmowy, co wyróżnia Tell Me More spośród innych dostępnych na rynku programów do nauki języka obcego. Oprócz tego program zawiera wszystkie tradycyjne formy nauki od ćwiczeń i zbaw gramatycznych (ponad 200 godzin) po zwykłe dialogi i rozumienie ze słuchu oraz słownik wyrazów i zwrotów wraz z ich wymową. Na tle konkurencji omawiany program wyróżnia łatwość korzystania połączona ze skuteczną i atrakcyjną nauką obszernego materiału językowego. Za wyborem omawianego programu przemawiają też: doskonała pomoc w samej aplikacji i dobry podręcznik obsługi oraz fakt, iż językiem "użytkowym" jest polski, a wszystkie wypowiedzi są również tłumaczone na polski.

Techland / Auralog (www.techland.com.pl), cena: 299 zł. (pojedyńczy poziom - 119 zł.).


To Speak And To Live In America

Jest to kurs składający się z pięciu części - płyt: dwóch części właściwego kursu językowego (9 godzin scenek obrazkowych i dialogów tematycznych oraz możliwość nagrania własnego głosu w roli każdej z postaci występującej w tych scenkach) z ćwiczeniami (około 400 ćwiczeń w jednej części sprawdzających wiedzę oraz 300 ćwiczeń dodatkowych - wywoływanych, kiedy uczący nie radzi sobie z jakąś partią materiału), komentarzem gramatycznym i laboratorium (komputerowa ocena wymowy ucznia); kursu komunikacyjnego (konwersacje w sklepie, taksówce, biurze, szpitalu, etc.); kursu gramatyki z ponad 600 ćwiczeniami; w pełni udźwiękowionego słownika zawierającego 6032 haseł. Program ten uczy angielskiego w wersji amerykańskiej metodą "podróży" po Stanach Zjednoczonych - najważniejszych i najbardziej charakterystycznych miejscach tego kraju. W podróży tej towarzyszy użytkownikowi wirtualny nauczyciel - przewodnik Michał Kott, nowojorczyk, wieloletni dyrektor amerykańskich programów językowych. Doradza uczniowi wybór trasy, komentuje i ocenia postępy w nauce, zarówno w języku angielskim jak i polskim. Uczeń ma możliwość regulacji tempa odtwarzania dialogów bez utraty jakości i jasności wypowiedzi, co ułatwia niezaawansowanym zrozumienie sensu zdań. Program wyposażony jest w mechanizm rozpoznawania głosu InteliSpeech, który pozwala na analizę i ocenę wymowy ucznia.

Digital Publishing / Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne (www.wsip.com.pl), cena: 349 zł.


Travel Broadens the Mind

Travel Broadens the Mind (Podróże Kształcą) to podręcznik konwersacji języka angielskiego na płycie CD-ROM, dla osób wyjeżdzających za granicę, przeznaczony do samodzielnej nauki na poziomie średniozaawansowanym i zaawansowanym. Został opracowany na podstawie książki autorstwa Nancy Burke i Leona L. Szkutnika, wydanej przez Wydawnictwo Wiedza Powszechna pod tym samym tytułem. Głównym bohaterem jest Polak przebywający na stypendium naukowym w Londynie toteż prezentowane słownictwo bazuje na brytyjskiej odmianie języka angielskiego (choć wzbogaconej o elementy amerykańskie). Podręcznik zawiera materiał zbudowany w formie dialogów uzupełnionych fragmentami listów, rozważań itp. podzielony na 87 lekcji. Dialogi ilustrują codzienne sytuacje życiowe, w jakich może znaleźć się czytelnik będąc za granicą (np. pytanie o drogę, płacenie w sklepie itp.). Każdy dialog jest czytany przez lektorów oraz przetłumaczony na język polski. Uczeń ma także możliwość nagrywania swoich kwestii w ślad za lektorem i porównywania ich z oryginałem na podstawie wykresów. Program daje także możliwość skontrolowania nabytych umiejętności. Jednym z testów jest dyktando sprawdzające rozumienie słuchanego tekstu. Podczas gdy lektor czyta kolejne frazy, użytkownik ma za zadanie poprawne zapisanie ich na ekranie. Komputer koryguje pracę ucznia, wyróżniając błędy i podając obok poprawną odpowiedź. Dostępne są także dwa inne testy: tłumaczenie wyrazów z angielskiego na polski i odwrotnie oraz łączenie wyrazów angielskich z ich polskimi odpowiednikami za pomocą graficznych linek. Jako ćwiczenia dodatkowe program oferuje naukę literowania oraz czasowników nieregularnych. Aplikacja zawiera także dźwiękowy słownik angielsko - polski, ograniczony jednak do wyrazów zawartych w programie.

LexLand (www.lexland.com.pl), cena: 122 zł. (do tego można dokupić podręcznik za 20 zł.).


TriplePlayPlus

Program ten, przeznaczony zarówno dla dzieci, młodzieży jak i dorosłych, stosuje innowacyjną metodę nauki języków obcych. Polega ona na kojarzeniu wyrażeń i haseł obcojęzycznych (w czterech językach) z przedstawioną na ilustracji sytuacją. Kurs zawiera szereg ciekawych ćwiczeń i wyposażony jest w system rozpoznawania mowy Dragon Speech, który współuczestniczy w procesie sprawdzania nabytych umiejętności. W zestawie, oprócz płyty CD - ROM, znajduje się mikrofon.

Licomp Empik Multimedia / Syracuse Language Systems (www.syrlang.com), cena: 159 zł.


Video English

Lekcje języka angielskiego w tym programie (skonstruowanym w programie Genius 2.0) opracowano w formie scen wideo i powiązanych z nimi komentarzy, ćwiczeń i testów, na podstawie materiałów dostarczonych przez The British Council i Macmillan Publishers. Prezentują one zarówno formalny jak i potoczny język jakim na co dzień posługują się mieszkańcy Londynu. Filmy (w sumie 48) pokazują realne sytuacje i aktorów mówiących w normalnym tempie. Są one opatrzone komentarzami omawiającymi ciekawostki językowe i kulturowe pojawiające się w scenach. Ćwiczenia (blisko tysiąc) z użyciem fragmentów wideo koncentrują się na treningu umiejętności rozumienia języka mówionego oraz poprawnej wymowy. Kurs przeznaczony jest głównie do nauki na poziomie podstawowym i średnim.

SuperMemo World (www.supermemo.pl), cena: 80 zł.


  Your Way 2.0

Jest to kurs zawarty na jednej płycie CD - ROM, sprzedawany w zestawie z mikrofonem i kasetą magnetofonową. Baza słownictwa (ponad 2300 haseł) została podzielona na 6 tematów obejmujących życie codzienne, podróże, żywienie, hotele i zamieszkanie, szpitale i przychodnie. Sprawdzianem umiejętności ucznia są gry i łamigłówki. Program jest wyposażony w system rozpoznawania mowy Dragon Speech, pozwalający na ćwiczenie wymowy.

Licomp Empik Multimedia / Syracuse Language Systems (www.syrlang.com), cena: 219 zł.


Zobacz też: