Informacje ogólne


Nawigacja
Postać  

Geografia - obszar 244 103 km2. Zjednoczone Królestwo (United Kingdom) obejmuje wyspę Wielka Brytania, północno-wschodnią część wyspy Irlandia oraz liczne mniejsze wyspy: Szetlandy, Orkady, Hebrydy i in., ponadto Wyspy Normandzkie i wyspę Man, które mają odrębny status, oraz posiadłości zamorskie. Posiada cztery krainy historyczne: Anglia, Walia, Szkocja i Irlandia Północna oraz dzieli się na 101 hrabstw.
Ustrój polityczny - dziedziczna monarchia konstytucyjna. Głową państwa jest król (obecnie panuje Elżbieta II); władza ustawodawcza należy do króla i 2-izbowego parlamentu; władzę wykonawczą sprawuje rząd mianowany przez króla i odpowiedzialny przed parlamentem. Stolicą Wielkiej Brytanii jest Londyn leżący na terytorium Anglii.

Co warto zobaczyćInformacje praktyczne

Odwiedź też oficjalną stronę British Tourist Authority, gdzie znajdziesz Visit Britain - wspaniały przewodnik turystyczny po Wielkiej Brytanii. Jego główne działy to:

Instytut Brytyjski w Warszawie we współpracy z British Tourist Authority oferuje usługę o nazwie Visit Britain Centre, dostępną dla wszystkich, którzy chcą odwiedzić W. Brytanię (broszury i informacje, tel. 022 6955925, e-mail: info@britishcouncil.pl).

Inne ciekawe adresy: